a
تماس برای مشاوره رایگان
021-66415896
021-66415948
021-66415863
کپی رایت 2020 حقوق یاران
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66415863

تماس برای مشاوره رایگان

جستجو
فهرست
 

وبلاگ و مقالات

کیفیت را فدای قیمت نکنید

خلع ید

خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد. نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند. شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور،...

ادامه مطلب

معاونت در جرم

مصادیق معاونت یا عنصر مادی گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که مباشر و معاون جرم خوانده می‌شوند. برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد. مصادیق زیادی...

ادامه مطلب

تعدد جرم

ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتکبی روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان ودر زمان نزدیک به هم یا اینکه در زمان های کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد و نسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی به محکومیتهای قطعی نرسیده باشد.   تعدد جرم در جرایم موجب حد قاعده ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است که مجازات های متعدد بر مرتکب اعمال می گردد؛مگر آنکه جرایم...

ادامه مطلب

اصول حاکم بر تابعیت:

اصول حاکم بر تابعیت: 1_هرشخص باید دارای تابعیت باشد. 2_هرشخص نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. 3_تابعیت امری است همیشگی و زوال ناپذیر   (اصل اول)هر شخص دارای تابعیت است: انسان باید به یک جامعه وابستگی داشته باشد. در چه مواردی فرد بدون تابعیت است: مهاجرت_ مجازات(سلب تابعیت) _برخی قوانین خاص _ از دست دادن تابعیت به صورت ارادی. فرد به مجردی که بدنیا می آید باید یک ارتباط سیاسی،معنوی و حقوقی با یک کشوری برایش بوجود بیاید. هیچ کس نباید ترک تابعیت کند مگر اینکه قبل از آن تابعیت کشور دیگر را تحصیل کند. (اصل دوم )هرشخص باید یک تابعیت داشته باشد:  در عالم واقع برخی افراد دارای دو...

ادامه مطلب

موارد عدم اجرای مجازات:

موارد عدم اجرای مجازات:   1_عدم اجرای مجازات موقتی الف)تعویض صدور حکم: صادر کردن حکم را به عقب میاندازیم ب)تعلیق اجرای مجازات:حکم محکومیت به مجازات صادر شده اما فعلا اجرا نمی شود. پ)آزادی مشروط:مجازات در حال اجراشدن است اما در میانه های راه متوقف میشود. شرایط تعویق صدور حکم: 1_جرمی که موکل انجام داده نباید سنگین باشد(درجه 6و7و8 باشد) 2_لازم است موکل جهات تخفیف مجازات داشته باشد(ماده38قانون مجازات اسلامی) 3_اگر شاکی خصوصی دارد باید ضرر شاکی را جبران کند. 4_سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد. 5_متهم قبلا در طول عمرش هیچگاه از تعویق یا تعلیق استفاده نکرده باشد. 6_جرمی که انجام داده جزء جرائم غیرقابل تعویق نباشد.(ماده47قانون مجازات اسلامی) مدت زمانی که...

ادامه مطلب

ربا خواری و مجازات آن در قانون…

    تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم. موضوعی مهم است که بسیاری از مردم شاید از آن اطلاع نداشته باشند. سود پول در عرف بازار،در ماه متفاوت است و برخی ها از ربا خواری به کسب پول و درآمد های بیشتر می پردازند. مصادیق ربا چیست: ربا خواری که در قران کریم در آن به عنوان ((اعلان جنگ با خدا و رسولش)) یاد شده از گناهان کبیره است ،که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است البته تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری...

ادامه مطلب

تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران:

    به استناد ماده 3قانون کار: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است . تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران: الف) پرداخت حق السعی: باتوجه به تعریف ماده2 و3...

ادامه مطلب

آیا می دانید؟؟!!

  آیا می دانید؟ جهات قانونی درخواست تجدیدنظر: الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی. د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی. آیا می‌دانید؟ در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است. آیا می‌دانید؟ آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است: الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال. ب. جرائمی که طبق قانون...

ادامه مطلب

وکالت..؟!!..

کاتالوگ

وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند. اثر عقد وکالت، اعطای نیابت است به این معنا که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی داشته باشد. بنابراین وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد، در حکم واسطه است و آنچه...

ادامه مطلب