a
تماس برای مشاوره
021-66415896
021-66415948
021-66415863
کپی رایت 2020 حقوق یاران
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66415863

تماس برای مشاوره

جستجو
فهرست
 

هرآنچه درباره وصیت باید بدانیم

حقوق یاران > آموزشی  > هرآنچه درباره وصیت باید بدانیم

هرآنچه درباره وصیت باید بدانیم

وصیت در لغت : از ریشه (وصی) به معنای عهد ، فرمان دادن
وصیت : در اصطلاح یعنی تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت

اقسام وصیت:

الف) وصیت تملیکی : عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

در وصیت تملیکی شخصی که وصیت می کند موصی و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده موصی له و مورد وصیت را موصی به می گویند.
در وصیت تملیکی ، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می شود ، لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست ، موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی اگر موصی له ، موصی به را قبض کرده باشد.

ب) وصیت عهدی : عبارت است از اینکه شخصی یک یا چندنفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید . مثل اینکه شخصی را وصی نماید تا اینکه بعداز مرگش بدهی های او را پرداخت کند.

در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت ، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده را وصی می گویند.

علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن وصیت مجانی می باشد و نمی توان در آن شرط عوض کرد و به صورت معامله درآورد .
وصیت پس از فوت موصی و قبض موصی به غیرقابل رد می باشد و موصی له نمی تواند وصیت را رد نماید.

ماده 851 قانون مدنی: وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط بر اینکه زنده متولد شود.

موصی می تواند تا ثلث اموال خود را وصیت کند ، وصیت در زیاده بر ثلث اموال نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از وراث اجازه دهند فقط نسبت به سهم آنان نافذ خواهد بود موصی باید در زمان وصیت اهلیت داشته باشد
.
در وصیت اگر موصی بعد از اقدام به خودکشی وصیت نماید ، وصیت با طل است ولی اگر قبل خودکشی و اقدام به آن وصیت بکند صحیح است.

ماده841 قانون مدنی: موصی به باید ملک موصی باشد وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

لازم نیست موصی به هنگام وصیت موجود باشد و می توان به مالی که در آینده موجود می شود وصیت نمود ، تا زمانی که موصی له رد یا قبول خویش را اعلام نکرده ، ورثه نمی توانند در موصی به تصرف کنند.

در وصیت عهدی قبول شرط نیست ولی وصی می تواند تا زمانی که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاًخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.

انواع وصیت:

1-رسمی: در قالب یک سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و به ثبت می رسد.

2-خودنوشت: که به خط موصی و دارای تاریخ و امضاء موصی باشد.

3-سری: به خط خود موصی یا دیگری تنظیم و در اداره ثبت محل یا جانی که آیین نامه وزارت دادگستری معین می کند و به امانت گذارده شده باشد.(مفاد ماده 276 قانون امور حسبی)

شرایط موصی:

بلوغ _ عقل _ اختیار _ رشد و عدم خودکشی ، بنابراین وصیت کودک صحیح نیست ، وصیت دیوانه ، مست و کسی که اورا مجبور کرده باشند وصیت کند و محجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است صحیح نیست.

شرایط موصی له:

هنگام وصیت زنده باشد یا اگر هنوز بدنیا نیامده هنگام وصیت در شکم مادر باشد به شرطی که زنده متولد شود.
مرتد فطری یا کافر حربی نباشد.

شرایط موصی به:

مال یا حق قابل انتقال باشد ، فرقی ندارد عین یا دین یا منفعت باشد ، دارای منافع عقلایی باشد.
وصیت بر صرف مال در امر غیرمشروع باطل است
موصی به باید ملک موصی باشد وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده وصیت نمود.

تعدد وصی:

موصی می تواند دو یا بیش از دونفر را به عنوان وصی قراردهد چه به صورت مستقل و چه به نحو مشترک.

موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

رجوع از وصیت:

وصیت مطلق باشد ، در صورت شک و اصل و عدم رجوع است. وصیت مقید به چیزی مثل مرگ موصی در سفر یا بیماری خاص باشد ، اگر در آن سفر یا بیماری نمیرد وصیت باطل می شود.

جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت و همفکری نمایید. چراکه با تجربه و دانش متخصصین می توان در جهت بهتر به نتیجه رسیدن موضوع گام برداشت.

گروه وکلای حقوق یاران
66415948-66415863-6641589

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید