a
تماس برای مشاوره
021-66415896
021-66415948
021-66415863
کپی رایت 2020 حقوق یاران
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66415863

تماس برای مشاوره

جستجو
فهرست
 

وبلاگ و مقالات

کیفیت را فدای قیمت نکنید

رای وحدت رویه شماره 832 مورخه 402/3/30

انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن ، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 1376/8/20-620 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد ، و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد ....

ادامه مطلب

نظریه مشورتی شماره 7/1402/64 مورخه 402/3/2

استعلام : چنانچه سهم یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است ، در توقیف یا رهن ثالث باشد ، ایا شرکای دیگر میتوانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست کنند ؟و یا اینکه ملک باید از رهن خارج شود تا صدور دستور فروش امکان پذیر شود ؟ پاسخ : اولا در فرض سوال که در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ، به درخواست یکی از مالکان مشاع ، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقب آن معلوم شده است ، مالک دیگر سهم خود را...

ادامه مطلب

اثبات وقوع بیع چیست ؟

بیع در واقع یکی از انواع عقود معین است ، که قوانین حاکم بر آن ، در قانون مدنی تعیین گردیده ، و مخاکم قضایی در راستای فصل خصومت و احقاق حق ، پیرامون دعاوی ارجاع گردیده ، با مراجعه بدان اقدام به صدور حکم مینمایند . عقد بیع در اصطلاح عامیانه و عرف جامعه ، همان خرید و فروش است ، که به محض انعقاد آن توسط متعاقدین ، مورد معامله از مالکیت فروشنده به مالکیت خریدار انتقال می یابد ، و در ازای آن ثمن معامله یا قیمت مورد معامله به فروشنده پرداخت میگردد . از انجاکه بیع از جمله...

ادامه مطلب

جرائم قابل گذشت در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

ماده 536 : جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی ماده 596 : سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص بطور مطلق ، صرف نظر از اینکه توسط هر شخصی محقق گردد . ماده 609 : توهین به کارمندان دولت ماده 641 : مزاحمت تلفنی ، یا مزاحمت با دستگاه های مخابراتی ماده 647 : تدلیس در نکاح ماده 656 : سرقت تعزیری مقرون به یکی از پنج شرط مشدد ، مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر از ان باشد ، و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد . ماده 657 : کیف زنی و جیب بری ، مشروط به...

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره 824

عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه چک در صورت صدور حکم اعسار با توجه به اینکه در ماده 522 قانون ایین دادرسی ، دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، شرط تمکن بطور مطلق ، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است ، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه ، اعسار محکوم علیه ، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود ، از تاریخ ثبوت اعسار ، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف میشود ....

ادامه مطلب

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده 1 : مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یا تبدیل میشود. الف : مجازات حبس موضوع ماده { 614 } قانون { به استثنای تبصره ان } به حبس درجه 6 ب : مجازات حبس موضوع ماده { 621 ) قانون ، در صورتیکه ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد ، به حبس درجه 4 و در غیر اینصورت به حبس درجه پنج کاهش می یابد . پ: تبصره ماده { 621 } قانون ، نسخ و در مورد شروع به جرم ان ،...

ادامه مطلب

مهلت زمان درخواست اعمال ماده 477

اصولا جهت اعمال روش های اعتراض به اراء در قانون مدت زمان معینی مشخص گردیده است ، به عنوان مثال مهلت تجدیدنظر خواهی از اراء کیفری برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور دو ماه از تاریخ قطعی شدن حکم مورد اعتراض میباشد .لکن در خصوص اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 ق ا د ک مهلت زمان معینی در نظر گرفته نشده است . نکته حائز اهمیت در این خصوص اینکه ، پیرامون درخواست اعمال ماده 477 لزوما میبایست دلیل متقن مبنی بر خلاف شرع بین بودن رای ارائه گردد ، همچنین باید...

ادامه مطلب

درخواست اعمال ماده 477

مستند به تبصره ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری ، چنانچه هر یک از مقامات زیر در راستای انجام وظایف خود ، رای قطعی { حقوقی یا کیفری } را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، میتواند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی را نماید . الف : رییس دیوان عالی کشور ب: دادستان کل کشور پ: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ت: رییس دادگستری استان ث: رییس قوه قضاییه علاوه بر مقامات یاد شده ، افراد زیر نیز به عنوان اشحاص دخیل در پرونده میتوانند ، از رییس قوه قضاییه تقاضای اعاده دادرسی خاص به استناد خلاف بین شرع بودن...

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم ورشکستگی

شاید خیلی از افراد با واژه و عبارت ورشکستگی بصورت عامیانه اشنایی داشته و این واژه میتواند در وهله اول تداعی کننده شرایط شخص حقیقی یا حقوقی باشد ، که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل گردیده ، و بر همین اساس شخص مورد نظر توانایی  خود را در ایجاد تعادل مالی در بنگاه اقتصادی یاد شده از دست داده و در عرف جامعه بدان ورشکسته اطلاق میگردد. تعریف ورشکستگی در قانون: قانونگذار در تعریف شرایط فوق در ماده 412 قانون تجارت بدین شرح به تعریف ورشکستگی پرداخته است. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وچوهی که بر عهده اوست...

ادامه مطلب

نقض حکم در چه مواردی امکان دارد | موارد نقض حکم در دیوان | حقوق یاران

چنانچه حکمی از دادگاهی صادر شود تحت شرایطی امکان نقض حکم وجود دارد . در این مقاله به شرایط و موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور یا به عبارت دیگر موارد نقض حکم در فرجام خواهی خواهیم پرداخت . برای پی بردن به مفهوم فرجام خواهی کلیک نمایید . موارد زیر جهات نقض حکم فرجام خواهی می باشد : عدم صلاحیت به طور کلی دادگاهی که باید به یک پرونده رسیدگی نماید باید واجد دو نوع صلاحیت باشد . اول صلاحیت ذاتی و سپس صلاحیت محلی . با عنوان دو مثال این دو صلاحیت را توضیح می دهیم . صلاحیت ذاتی مانند فرق بین دادگاه انقلاب...

ادامه مطلب