a
تماس برای مشاوره
021-66415896
021-66415948
021-66415863
کپی رایت 2020 حقوق یاران
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66415863

تماس برای مشاوره

جستجو
فهرست
 

نویسنده: adminho

حقوق یاران > مقالات نوشته شده به دستadminho

رای وحدت رویه شماره 832 مورخه 402/3/30

انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن ، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 1376/8/20-620 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد ، و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد ....

ادامه مطلب

نظریه مشورتی شماره 7/1402/64 مورخه 402/3/2

استعلام : چنانچه سهم یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است ، در توقیف یا رهن ثالث باشد ، ایا شرکای دیگر میتوانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست کنند ؟و یا اینکه ملک باید از رهن خارج شود تا صدور دستور فروش امکان پذیر شود ؟ پاسخ : اولا در فرض سوال که در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ، به درخواست یکی از مالکان مشاع ، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقب آن معلوم شده است ، مالک دیگر سهم خود را...

ادامه مطلب

اثبات وقوع بیع چیست ؟

بیع در واقع یکی از انواع عقود معین است ، که قوانین حاکم بر آن ، در قانون مدنی تعیین گردیده ، و مخاکم قضایی در راستای فصل خصومت و احقاق حق ، پیرامون دعاوی ارجاع گردیده ، با مراجعه بدان اقدام به صدور حکم مینمایند . عقد بیع در اصطلاح عامیانه و عرف جامعه ، همان خرید و فروش است ، که به محض انعقاد آن توسط متعاقدین ، مورد معامله از مالکیت فروشنده به مالکیت خریدار انتقال می یابد ، و در ازای آن ثمن معامله یا قیمت مورد معامله به فروشنده پرداخت میگردد . از انجاکه بیع از جمله...

ادامه مطلب

جرائم قابل گذشت در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

ماده 536 : جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی ماده 596 : سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص بطور مطلق ، صرف نظر از اینکه توسط هر شخصی محقق گردد . ماده 609 : توهین به کارمندان دولت ماده 641 : مزاحمت تلفنی ، یا مزاحمت با دستگاه های مخابراتی ماده 647 : تدلیس در نکاح ماده 656 : سرقت تعزیری مقرون به یکی از پنج شرط مشدد ، مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر از ان باشد ، و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد . ماده 657 : کیف زنی و جیب بری ، مشروط به...

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره 824

عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه چک در صورت صدور حکم اعسار با توجه به اینکه در ماده 522 قانون ایین دادرسی ، دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، شرط تمکن بطور مطلق ، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است ، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه ، اعسار محکوم علیه ، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود ، از تاریخ ثبوت اعسار ، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف میشود ....

ادامه مطلب

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده 1 : مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یا تبدیل میشود. الف : مجازات حبس موضوع ماده { 614 } قانون { به استثنای تبصره ان } به حبس درجه 6 ب : مجازات حبس موضوع ماده { 621 ) قانون ، در صورتیکه ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد ، به حبس درجه 4 و در غیر اینصورت به حبس درجه پنج کاهش می یابد . پ: تبصره ماده { 621 } قانون ، نسخ و در مورد شروع به جرم ان ،...

ادامه مطلب

مهلت زمان درخواست اعمال ماده 477

اصولا جهت اعمال روش های اعتراض به اراء در قانون مدت زمان معینی مشخص گردیده است ، به عنوان مثال مهلت تجدیدنظر خواهی از اراء کیفری برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور دو ماه از تاریخ قطعی شدن حکم مورد اعتراض میباشد .لکن در خصوص اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 ق ا د ک مهلت زمان معینی در نظر گرفته نشده است . نکته حائز اهمیت در این خصوص اینکه ، پیرامون درخواست اعمال ماده 477 لزوما میبایست دلیل متقن مبنی بر خلاف شرع بین بودن رای ارائه گردد ، همچنین باید...

ادامه مطلب

درخواست اعمال ماده 477

مستند به تبصره ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری ، چنانچه هر یک از مقامات زیر در راستای انجام وظایف خود ، رای قطعی { حقوقی یا کیفری } را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، میتواند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی را نماید . الف : رییس دیوان عالی کشور ب: دادستان کل کشور پ: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ت: رییس دادگستری استان ث: رییس قوه قضاییه علاوه بر مقامات یاد شده ، افراد زیر نیز به عنوان اشحاص دخیل در پرونده میتوانند ، از رییس قوه قضاییه تقاضای اعاده دادرسی خاص به استناد خلاف بین شرع بودن...

ادامه مطلب